KDV TEVKİFATI FATURA TANZİM ÖRNEĞİ

 

3.4.2.1. Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; "İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)" ayrıca gösterilecektir.

Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır.

Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılacaktır.

Örnek:

KDV hariç 3.000 ¨ tutarındaki %18 oranında KDV'ye tabi bir işlem 5/10 oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

İşlem Bedeli :

3.000 ¨

Hesaplanan KDV :%18

540 ¨

Tevkifat Oranı :

5/10

Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV :

270 ¨

Tevkifat Dahil Toplam Tutar :

(İşlem Bedeli+%18 KDV)

3.540 ¨

Tevkifat Hariç Toplam Tutar :

(İşlem Bedeli+(Hesaplanan KDV%18 - Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV)

3.270 ¨

Yalnız Üçbinikiyüzyetmiş Türk Lirasıdır.